Algemene voorwaarden

Bookmark and Share

Wettelijke vermeldingen

Het staat u vrij onze site te bezoeken en informatie in te winnen over onze producten, zonder dat u ons persoonsgebonden informatie hoeft te bezorgen. Bestellingen zullen evenwel aanleiding geven tot het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer u ons persoonlijke informatie wilt meedelen, zullen wij uw gegevens verwerken met inachtneming van de in België geldende wetsbepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992, zoals die werd gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Verantwoordelijke voor de werking

De persoonsgegevens die u ons doorgeeft, worden opgeslagen en verwerkt door Teconex NV, rue de Magnée 108 te B-4610 Beyne-Heusay, BTW-nummer BE0429524116.

Doel van de gegevensverwerking

De via ons formulier gestelde vragen beantwoorden.

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw vraag, tenzij u zich wenst te abonneren op de informatiedienst. De gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

Toestemming voor het verwerken van uw gegevens

Door ons persoonsgegevens mee te delen, geeft u ons uw toestemming die informatie te verwerken voor de aangegeven doeleinden. Wanneer wij uw gegevens willen gebruiken voor directmarketingdoeleinden in het kader van onze informatiedienst, vragen we ze uitdrukkelijk via een aan te vinken vakje op het formulier. U kunt die toestemming altijd intrekken.

Het volledige document: privacy-statement-nl.pdf

Cookies

Onze site gebruikt cookies om uw verbindingsgegevens op te slaan. Meer weten: cookiesteconex-nl.pdf

Uw rechten

Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag die de klant naar Teconex NV, rue de Magnée 108 te B-4610 Beyne-Heusay stuurt en waarbij hij zijn identiteit bewijst (kopie van de identiteitskaart), kan hij kosteloos mededeling krijgen van de hem betreffende gegevens. Uw gegevens zullen u worden meegedeeld binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek.

Desgevallend kunt u vragen dat onvolledige, niet-relevante of onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd of gewist.

Verkoopsvoorwaarden

Voor klanten: download onze verkoopsvoorwaarden: conditions-generales-2015-nl-vente.pdf

Aankoopvoorwaarden

Voor leveranciers: download onze aankoopvoorwaarden: general-purchase-conditions.pdf

Contact opnemen

Indien u vragen hebt in verband met deze tekst of over de bescherming van uw gegevens, kunt u met ons contact opnemen : info@teconex.be