Inleiding

Elektrische voertuigen vormen een voor de hand liggend alternatief voor voertuigen met verbrandingsmotor en ze geven een antwoord op de vele uitdagingen die we moeten aangaan inzake milieubescherming, stedelijk vervoer en duurzame economische ontwikkeling.

Teconex is een onmisbare speler op een sterk evoluerende markt en wil deelnemen aan het oplossen van de problemen waarmee onze samenleving te maken krijgt. De firma wil ook een infrastructuur van laadpalen voor elektrische voertuigen verder uitbouwen, die tegelijk eenvoudig en veilig is, intelligent en performant, veelzijdig en onderling aansluitbaar.

Teconex. De toekomst is groen.

EG Collignon plaatst een Teco-oplaadpaal voor elektrische voertuigen op hun parking in Gozée.

Deze oplaadpaal, die in de toekomst zal gevoed worden door een combinatie van zonnepanelen...
??

Bezoek van Europees afgevaardigde Mevr. Delvaux en eerste schepen van Luik, Mr. Michel Firket bij Teconex.

Op 12 oktober 2011 ontving Teconex 2 politieke mandatarissen voor de sensibilisering aanga...