Partner van Groen Licht Vlaanderen

TECONEX MAAKT DEEL UIT VAN GROEN LICHT VLAANDEREN
 

Teconex is trots lid te zijn van de vereniging Groen Licht Vlaanderen. Netwerken, kansen en technologische vooruitgang! Als experts zijn wij graag actief betrokken bij de innovatie van Smart Lighting!  

 

Alle leden

 

WAARVOOR STAAT GROEN LICHT VLAANDEREN?


Groen Licht Vlaanderen vzw is een verlichtingscluster van meer dan 70 aangesloten organisaties. De verlichtingscluster is erkend door de Vlaamse Overheid (VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen) als een Innovatief Bedrijfsnetwerk rond (geconnecteerde) verlichting.

 

Meer weten

Groen Licht Vlaanderen wil samen met haar steunende leden:

 

 • een neutraal aanspreekpunt zijn voor organisaties en doorverwijzen naar externe partners waar wenselijk; neutraal advies en metingen op maat
   
 • kwalitatief hoogstaande opleidingen en studiedagen inrichten voor werknemers uit de verlichtingssector. De nood naar neutrale opleidingen is dan ook groot binnen de sector. Ook willen we ontmoetingsmomenten faciliteren tussen bedrijven onderling als met de ganse waardeketen (b.v. de LICHTdag).
   
 • gemeenschappelijke noden en opportuniteiten detecteren; innovatie / vernieuwing van de sector versnellen via collectieve acties zoals demonstratieprojecten, lezingen, visieteksten,… Zo initieerden we reeds tal van vraag gedreven (demonstratie)projecten die nuttig zijn voor de ganse sector. Voorbeelden zijn projecten rond Human Centric Lighting, Daglichtregelsystemen,…
   
 • cocreatie realiseren met stakeholders; innovatieve concepten uitdragen en op basis hiervan verbindingen met leden en stakeholders aangaan. Groen Licht Vlaanderen heeft samenwerkingen met aanpalende organisaties zoals met WTCB, Volta, NAV, Pixii, OVED,…
   
 • als contactpunt fungeren naar overheden en organisaties toe. De overheid vraagt regelmatig advies om bv REG-premie of ecologiepremie bij te sturen.
   
 • ijveren voor visueel comfortabele verlichting waarbij de gebruiker centraal staat. Daarvoor is er nood aan een organisatie die de verlichtingssector ondersteunt en verenigt.
   
 • de verlichtingscluster vertegenwoordigen in binnen- en buitenland. Groen Licht Vlaanderen is lid van ELCA, de European Lighting Cluster Alliance